Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: Ny Guide för Luft/vatten-värmepumpar, bidra gärna med förbättringar  (läst 12588 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad Rickard

 • Rickard
 • Administratör
 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Piteå
 • Antal inlägg: 28357
 • Ägare av forumet
Jag har börjat med en guide för luft/vattenvärmepumpar, att tänka på, skillnader mot andra typer, starka och svaga sidor.
Jag skulle gärna se att någon (Gano?) kunde göra en graf liknande den som finns i "Allt om luft/luft-värmepumpen", men även generella förbättringar av det jag skrivit mottages tacksamt, finns direkta felaktigheter vill jag naturligvis att dessa skall uppmärksammas också.

Kopierar in det som finns för tillfället:
(Under konstruktion)

Allt om Luft/vatten-värmepumpen!

Funktion

Luft/vatten-värmepumpen hämtar sin energi ur utomhusluften, I utedelen sitter en fläkt som blåser stora mängder (normalt ca 2500 - 5000 m3/h) luft genom en s.k. förångare där köldmediat värms upp och överförs till kondensor, oftast* placerad i utedelen, här överförs värmen till värmesystemets vatten, som sedan med hjälp av cirkpump pumpas in till innedelen, i de flesta fall en "panna" med inbyggda elpatroner för tillskottsvärme när värmepumpens kompressor på egen hand inte kan tillföra tillräcklig effekt.
* Det finns två huvudsakliga luft/vatten-värmepumpsystem:
1. Där förångare/kondensor sitter i utedelen, Fördelen är att man inte behöver göra någon kylinstallation, Nackdel: Viss frysrisk förligger vid längre strömavbrott.
2. Där Kondensor sitter i innedel/panna, Fördelen är att det inte finns någon frysrisk, t.ex. vid strömavbrott, Nackdel: Kräver kylinstallation vilket i normalfallet fördyrar installationen.

Styrningen av förångning och kondensering är en relativt komplicerad process, och inte alla tillverkare har lika effektiva värmepumpar. Speciellt inte när utetemperaturen blir låg. Vid temperaturer under ca +5ºC så frostar utedelen på, automatisk avfrostning sker då för att utedelens kapacitet inte skall bli för låg.
Verkningsgraden, COP, är låg vid temperaturer under -10 grader. Relativt stora skillnader finns dock mellan tillverkarna. För nordliga delar av landet är det viktigt att hitta en värmepump som ger både hög uteffekt och hög COP vid låga utetemperaturer. Läs gärna Energimyndighetens tester innan köp, det kan ge en bild av vilka tillverkare som lyckats bäst med optimeringen av sin styrning och avfrostning. (Tipsa mig gärna om tester)


Skillnader mellan luft/vatten-värmepumpar och mark, sjö eller berg-värmepumpar

Luft/vattenvärmepumpens funktion kan du sedan tidigare (om du läst ovanstående) men skillnaderna mellan luft/vatten och mark, sjö eller berg-värmepumparna, vilka är dom? Det finns flera, men den största skillnaden gäller vid vilken temperatur värmen hämtas, på en mark, sjö eller bergvärmepump tar man värme ur marken, sjövatten eller berggrund, och temperaturen är i normalfallet rätt stabil på mellan +10 och -1°C, dessa värmepumpar ger därför en större besparing än luft/vatten-värmepumpen när det är kallt ute.
Till nackdel för luft/vatten-värmepumpen kan man räkna upp dels behovet av avfrostning, då värme körs in i utedelen för att få isen att smälta, och dels på den sämre COP som fås när "värmetaget" håller en lägre temperatur.
Sommartid kan dock luft/vatten-värmepumpen ha en högre verkningsgrad än mark, sjö eller bergvärmepumpen då temperaturen i luften ofta är högre än i mark, sjö eller berg. Tyvärr står sommaren i de allra flesta fall av en liten del av årets totala energibehov, och därför blir som regel årsmedelverkningsgraden lägre på en luft/vatten-värmepump än på mark, sjö eller bergvärmepumpar, räkna med en årsmedelverkningsgrad som är ca 2.0 till 3.0 på en luft/vattenvärmepump och ca 3.5 till 4.8 på en mark, sjö eller bergvärmepump.


Vem passar luft/vatten-värmepumpen bäst för?

En luft/vatten-värmepump passar bäst för dig som bor där det sällan är kallare än -10 grader, och i ett hus som har vattenburet värmesystem eller där man avser konvertera till vattenburet värmesystem.
Den optimala luft/vatten-värmepumpskunden är den som har:
Vattenburet värmesystem.
Sällan kallare än -10 °C ute.
Så stor del av sin årliga förbrukning som möjligt under sommarhalvåret (t.ex. de som har utomhuspool).
Möjlighet att vid behov värma med ved, pellets eller annan extern värmekälla när värmepumpen inte på egen hand räcker till.
Ett vattenburet värmesystem som klarar att hålla huset varmt med låg framledningstemp även när det är som kallast ute.
För dig som kanske borde haft mark, sjö eller bergvärme, men där det inte finns plats, eller där det är för långt till berggrund, eller där man helt enkelt inte får borra.
 
En värmepump oavsett typ klarar att värma luft eller vatten till en temperatur ca 65 grader högre än den värmekälla som används som "värmetag", det innebär i princip att en luft/vatten-värmepump i ett hus som kräver 55 grader varmt vatten till radiatorerna när det är -10 °C kallt ute inte klarar att värma huset om det blir kallare än -10°C ute.
En bergvärmepump skulle i detta fall kunna värma vattnet med ytterligare ca 10 grader då berget sällan blir kallare än 0 grader.
Man får alltså ofta lite mer eltillskott när man värmer huset med luft/vattenvärmepump, och detta i sin tur (tillsammans med avfrostningsbehovet) gör att årsmedel-COP blir lägre.
På de allra nyaste och modernaste luft/vattenvärmepumparna har tekniken utvecklats så att man kan "lyfta" temperaturen med ca 75 grader, vid -22°C kan man alltså nå ca 53 graders vattentemp, dock, Uteffekt och COP är låga vid dessa extrema temperaturer.

Låt dig inte luras av de glättiga annonserna

Uteffekten som anges för luft/vatten-värmepumparna är uppmätta vid +7 grader ute, när de i princip är som effektivast och ger den högsta uteffekten, på vintern när det är riktigt kallt ger de bara ca 50% av den uteffekt som anges i reklamen.

Luft/vatten-värmepumpens fördelar jämför med mark, sjö och bergvärme:

Billigare
Relativt enkel (billig) att installera (i vart fall de som inte kräver kylinstallation).
Ofta något kortare återbetalningstid beroende på en lägre investeringskostnad.
Hög verkningsgrad sommartid, bra t.ex. för de som värmer en pool, eller driver en camping där en stor del av förbrukningen sker sommartid.

Luft/vatten-värmepumpens nackdelar:
   
Oljud*, fläkten i utedelen hörs, speciellt när de går på höga varvtal, vilket är viktigt ur effektivitetssynpunkt.
Klarar inte att producera särskilt varmt vatten när det är riktigt kallt ute, under -10°C, även om det finns undantag, Daikin har t.ex. kaskadkopplade kompressorer som kan ge vermt vatten även om det är kallt ute, uteffekt och verkningsgrad blir dock alltid lidande vid kall väderlek.
Utedelen behöver rengöras.
Dålig verkningsgrad vid utetemperaturer under -10ºC, vid -15ºC ger de flesta värmepumparna bara ca 1.5-2.0 i COP och många stänger av sig helt vid -15 till -20°C.
(Enligt min personliga uppfattning gör luft/vattenvärmepumpens relativt dåliga funktion vid sträng kyla att de inte är ett särskilt lämpligt val på kalla platser. Där det ofta eller under längre perioder blir kallare än -15°C anser jag att det är ett dåligt val.)
Energitillskott i form av el, ved eller liknande "måste" i de allra flesta fall finnas, för när det är som kallast ger kompressorn som minst uteffekt! 

* Luft/vattenvärmepumpars ljudtryck är 61-70 dB enligt energimyndighetens tester.
Bergvärmepumpars ljudtryck är ca 41-52 db, också detta enligt energimyndighetens tester.
Då luft/vatten-värmepumpens ljud finns att hitta utomhus bör man vara noga med placeringen, den kan störa både dig själv och grannarna om den placeras på ett olämpligt ställe.
(Även en mark/sjö/bergvärmepump kan störa , dock bara ägaren, om den placeras på ett olämpligt ställe.)

Att tänka på innan köp

Det finns sannerligen en hel del att välja på!
Jag tycker att man skall köpa ett beprövat fabrikat, eller ett fabrikat som man har fått goda referenser på.
Köp helst värmepumpen inklusive installation, det ger dig bästa garantierna, och borgar för en bättre funktion eller ett gratis åtgärdande av problemen - om de skulle uppstå.
Se till att den värmepump du väljer är anpassad för svenskt klimat, både med avseende på funktionen och avfrostningen/avrinningen av avfrostningsvattnet.
Tag gärna in referenser med avseende på installatören, det är trots allt installationen som skall säkerställa maximal besparing och minimalt bekymmer.
Köp inte för liten värmepump, tänk på att en "10 kW" värmepump bara ger ca 5 kW värme vid -15ºC.
Välj med omsorg, läs testerna som jag tipsar om ovan, och läs på mer i värmepumpsforums luft/vatten-värmepumpsavdelning som du hittar här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=34.0
Tag gärna in fler än en offert, kolla nätet eller använd Värmepumpsforums kostnadsfria oberoende offerttjänst som du hittar på www.energioffert.se
Scanna även av tillverkarnas svenska hemsidor för att se om de har riktade kampanjer.
I vissa kommuner krävs tillstånd för att få installera luft/vatten-värmepump, detta p.g.a. ljudet från utomhusdelen, kolla med din kommun vad som gäller där just du bor.
Stäm även av med dina grannar innan du köper, hur ställer de sig till din tänkta placering av utedelen?
Se till att det finns möjlighet för det vatten som avfrostningarna av utedelen genererar kan ta vägen någonstans utan att det skadar huset, eller tränger in i väggen till en dåligt dränerad källare.

Hur mycket kan man spara?

Jag brukar säga att en besparing normalt ligger på ca 40-50 % av den tidigare totala energiförbrukningen. Större besparingar än så kan dock göras om man har rätt förutsättningar enligt de beskrivningar jag gjort ovan, räkna dock inte med mer än 55 % på den tidigare totala energiförbrukningen. Störst besparing (i procent) får man i hus där andelen hushållsel är låg, och där man har en större andel av förbrukningen än vanlig under sommarhalvåret.
I reda siffror påstår jag att en normal förväntad besparing i en "normalvilla" med ca 30 000 kWh förbrukning/år (varav ca 7000 kWh i hushållsel) innan installation ligger i intervallet 13 000 till 15 000 kWh/år.

Vad kostar det?

En normal installation kostar idag ca 70 000 till 120 000 kr, större värmepumpar med modern teknik (inverterstyrd kompressor) kostar mer än mindre värmepumpar med äldre teknik (on/off-kompressor)

Installera själv?

Visst kan man göra det, speciellt de luft/vattenvärmepumpar som inte kräver någon kylinstallation är fullt möjliga att installera själv för den som är händig.
Det finns dock ett antal tänkvärda saker att reflektera över innan man går åstad och beställer sin värmepump på nätet.

De garantier som finns om man installerar själv brukar innefatta att maskinen måste vara fackmannamässigt installerad, fel som beror på fel som begåtts vid installationen kanske inte täcks av garantier, och vattenskador som beror på brister i installationen kanske inte täcks, eller innebär att din självrisk blir högre an annars.
Kolla med tillverkaren och ditt försäkringsbolag innan du installerar själv, garantierna kan skilja beroende på tillverkare/importör vid installationer som inte gjorts av företag som ingår i deras återförsäljarnät.

I övrigt skall man tänka på att kolla garantierna, kolla värmepumpens beteckning noga, så att du inte köper en värmepump som inte är i nivå med de bästa, det finns INGEN anledning att köpa en billig värmepump som ger en lägre besparing än en något dyrare.

Lycka till

/Rickard
« Senast ändrad: 22 september 2013, 09:18:26 av Rickard »
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad torbjorn_forsman

 • Guldmedlem
 • Dignitär inom värmepump
 • ******
 • Stad/land: Sundsvall
 • Antal inlägg: 1673
Skriv gärna också in något om att L/V kan komma ifråga även för ett hus som egentligen borde ha haft jord- eller bergvärme, om markförhållandena är sådana att det är omöjligt eller orimligt dyrt att ordna ett borrhål eller en jordvärmeslang.

Och man kanske ska lägga till några rader om att tänka på vattenavrinning vid placering av utomhusdelen. T ex se till att inte kondensvattnet rinner ner intill en redan dåligt dränerad källarvägg, och att inte kondensvattnet orsakar isgata på något ställe där folk ska gå förbi på vintern.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad lunk Umeå

 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Umeå, Västerbotten
 • Antal inlägg: 2346
 • Lär mig vartefter...
När det gäller buller tror jag att du ska modifiera något. Dagens pumpar låtar inte speciellt mycket eftersom det egentligen bara är själva blåsljudet från fläkten.

När det gäller verkningsgraden har det också hänt mycket de allra senaste åren. Jag har kikat på arbetsområdet för nya CTC EcoAir 400-serien och den levererar enligt uppgift max 65-gradigt vatten ner till -5, och sen faller utgående vatten och är 53 grader vid -22. Detta kan jämföras med dagens EcoAir PE som ger max 58 grader ner till -8 och sen faller det ner till 44 vid -20, en markant förbättring. Övriga fabrikat är redan där eller på väg i samma riktning och det kommer förändra lönsamheten för installation av luft/vatten jämfört med bergvärme.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad tommys76

 • Expert på värmepump
 • ****
 • Antal inlägg: 215
Jag är nog lite av samma åsikt som lunk Umeå gällande ljudet. Ljud från fläkten märks endast på vintern när den går på höga varv. Dock skulle jag själv säga att själva avfrostningen för mest ljud, iaf för mig. Vet dock ej om alla avfrostar på samma sätt som CTC EcoAir. Det är dock viktigt att installera korrekt och undvika resonans när man installerar utedelen. Placera utedelen gärna bort från sovrum. Med dagens isolerade hus så märker man knappt alls ljudet (inifrån huset) av själva fläkten om den är korrekt placerad.

På sommaren går fläkten på så låg varv att den knappt hörs på några meters avstånd, samt gångtiderna är mycket färre än under vintrarna, om man nu inte värmer pool med den.

Om energibehovet för uppvärmningen inte är så stor så kan ju en L/V bli attraktivt jämfört med exempelvis bergvärme med tanke på att den är en billigare investering.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad purjo__

 • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
 • Guldmedlem
 • Dignitär inom värmepump
 • ******
 • Stad/land: Gävleborg
 • Antal inlägg: 11953
 • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
  • Min värmepumps-blog
"Det uppvärmda köldmediat kyls sedan av i innedelens kondensor"
De flesta pumpar som säljs i Sverige har kondensorn i utedelen och vatten som cirkulerar till pannan inne. Den konstruktionen är också en förutsättning för att man skall kunna installera värmepumpen själv på ett lagligt och någorlunda enkelt sätt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Rickard

 • Rickard
 • Administratör
 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Piteå
 • Antal inlägg: 28357
 • Ägare av forumet
Har uppdaterat artikeln nu, tack för era synpunkter.
När det gäller ljudet så kommer det ju varje vinter upp ämnen där grannarna klagat även på nya luft/vattenvärmepumpar, så att helt bortse från ljudet, speciellt i en jämförelse med mark/bergvärme tycker jag är lite överilat.
Mitt ordval "Buller" kanske kan uppfattas på lite olika sätt, men det finns ju de facto ewtt ljud från maskinerna, och vet man med sig att man själv, eller grannarna är väldigt ljudkänsliga är det trots allt en fråga att ha i åtanke.

Avser göra några typhusberäkningar när det gäller besparing/investering/payoff-tid för luft/vatten vs bergvärme på tre orter i Sverige.

Vad anser ni att en 10 kW Nibe luft/vatten och en Nibe 10 kW bergvärmeinstallation skulle kosta i t.ex. Malmö, Sundsvall och Luleå?
Prisuppskattningar utan ROT skulle nog vara bäst, då alla kanske inte kan få ROT på sin investering.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lunk Umeå

 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Umeå, Västerbotten
 • Antal inlägg: 2346
 • Lär mig vartefter...
En bergvärmepump låter ju den också, eftersom själva kompressordelen väl står inomhus?
Vi hör avfrostningen innifrån huset, eftersom det fortplantar sig ett swishande ljud via rören, men aldrig fläkten.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad tommys76

 • Expert på värmepump
 • ****
 • Antal inlägg: 215
Vi hör avfrostningen innifrån huset, eftersom det fortplantar sig ett swishande ljud via rören, men aldrig fläkten.

Samma här! Men vi kör ju samma märke också. Kanske de andra L/V har större fläkt ljud  tummenupp

Hur är det med andra fabrikat?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad lunk Umeå

 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Umeå, Västerbotten
 • Antal inlägg: 2346
 • Lär mig vartefter...
När jag skrev att vi aldrig hör fläkten så menade jag bokstavligt, alltså inte heller utomhus, såvida jag inte går bort till VPn. Den står på baksidan av huset och vetter mot byavägen som går ca 10 m från husväggen och man hör normalt inte om VPn är igång eller ej när man går förbi på vägen utan man måste in på 4-5 m för att höra fläktljudet. Annars drunknar VPns ljud i alla vanliga ljud (vind, bilar, osv).
Sommartid, när den aldrig avfrostar, är det aldrig någon som märkt om den går eller ej, utan man ser bara på driftshistoriken att den varit igång.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad tommys76

 • Expert på värmepump
 • ****
 • Antal inlägg: 215
Rickard har nog en point där vad det verkar som. Men det kan vara lite skillander mellan fabrikat om man tro på vad energimyndigheterna säger.

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=1


"
Det går att minska bullret

Ljudeffektnivån som visar hur mycket luftvattenvärmepumpen bullrar utomhus har mätts upp, den är som lägst 56 dB(A), för värmepumpen från IVT och som högst 71 dB(A) för Sirius som testades i mars 2007. De tre luftvattenvärmepumparna som testats år 2013 bullrar alla mycket, närmare 70 dB(A).

Det är en skillnad på 15 decibel mellan de testade luftvattenvärmepumparna och en skillnad på 10 decibel uppfattas som en fördubbling. Det är inte bara antal decibel, utan ljudets karaktär har också betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Ljudeffektnivån har mätts upp med maximal fläkthastighet, vid en utomhustemperatur på +7°C och en temperatur på vattnet till radiatorerna på +35°C. Vid kallare väderlek kan bullret öka eftersom kompressorn går på full effekt.
"

---

Känner dock inte till desto mera själv huruvida testet och påståendet stämmer. Men det finns säkert människor med mer erfarenhet än jag här på forumet som kan säga.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad tommys76

 • Expert på värmepump
 • ****
 • Antal inlägg: 215
SV: Ny Guide för Luft/vatten-värmepumpar, bidra gärna med förbättringar
« Svar #10 skrivet: 19 september 2013, 21:34:09 »
När jag skrev att vi aldrig hör fläkten så menade jag bokstavligt, alltså inte heller utomhus, såvida jag inte går bort till VPn. Den står på baksidan av huset och vetter mot byavägen som går ca 10 m från husväggen och man hör normalt inte om VPn är igång eller ej när man går förbi på vägen utan man måste in på 4-5 m för att höra fläktljudet. Annars drunknar VPns ljud i alla vanliga ljud (vind, bilar, osv).
Sommartid, när den aldrig avfrostar, är det aldrig någon som märkt om den går eller ej, utan man ser bara på driftshistoriken att den varit igång.

Instämmer med dig totalt där. Det finns oftast nog många andra ljud som stör mera. Redan om det blåser lite från ett håll för ju mera ljud utomhus.

Man får nog stå typ brevid pumpen på sommaren om man ska höra den, men då känner man nog av kylan från den också :)

Avfrostningarna märker jag av eftersom de är av en annan typ av ljud och infaller mera plötsligt. Men det finns även avfrostningar man knappt hör också. Vissa för mer oljud än andra.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad lunk Umeå

 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Umeå, Västerbotten
 • Antal inlägg: 2346
 • Lär mig vartefter...
SV: Ny Guide för Luft/vatten-värmepumpar, bidra gärna med förbättringar
« Svar #11 skrivet: 19 september 2013, 21:39:42 »
Det intressanta är väl att jämföra med "buller". På Arbetsmiljöverkets web finns en enkel "bullertermometer" som visar vilka decibaltal olika verksamheter ger.

http://www.av.se/teman/buller/termometer_stor.aspx

Enligt Energimyndigheten skulle en EcoAir107 ge 69 dB vid själva VPn, enligt CTC själva 62. Fem meter bort är ljudtrycket nere i ca 40 dB, vilket motsvarar bakgrundsljudet på ett kontor eller bibliotek, och ute på byavägen ca 35 dB. Så det är ju inte undra på att vi aldrig hör om den är igång.  :)
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Inloggad Rickard

 • Rickard
 • Administratör
 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Piteå
 • Antal inlägg: 28357
 • Ägare av forumet
SV: Ny Guide för Luft/vatten-värmepumpar, bidra gärna med förbättringar
« Svar #12 skrivet: 20 september 2013, 02:33:58 »
Mmm, men det är ju inte ovanligt att man läser om folk som sätter sin värmepump typ 3-5 meter från grannens sovrum, med luftflödet rakt mot huset.
Vi måste komma ihåg att runt storstäderna söderut är tomterna ofta små, och avständen, t.ex. mellan radhus, kan vara mindre än det är på andra platser i landet.
Lågfrekventa ljud (vibrationer) t.ex. från fläkten kan även orsaka stomljud i väggar på ett sätt som blir rätt påtagliga.

Jag är fullt medveten om att det är/kan vara svårt att höra både luft/luft-värmepumpar, och luft/vatten-värmepumpar, men jag är också medveten om att det är en av de diskuterade problemen i detta forum, alltså att både ägare och grannar klagar på att det bullrar från utedelen.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44337.msg430919#msg430919

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52329.msg537067#msg537067

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35902.msg332307#msg332307

Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad styrman

 • Expert på värmepump
 • ****
 • Antal inlägg: 418
SV: Ny Guide för Luft/vatten-värmepumpar, bidra gärna med förbättringar
« Svar #13 skrivet: 20 september 2013, 07:21:50 »

Hm... fin beskrivning av L/V :)

Æven om purjo kanske inte håller med ;) och jag vet att VP'n inte ær helt vanlig i Sverige kanske man kunde næmna att det finns
VP som levererar 80*C ut ( æven om sådan temp ær onødvændig i de flesta fall ) , fungerar till -25*C utan att stænga av...
(vet inte nær och om den stænger av )
Klarar VV >70*C... och att inte alla VP ær førsedda med elpatroner...men kan ændå avge 10kW
COP kan ju diskuteras... då inga oberoende tester gjorts men enligt tabell fortsatt 2 vid 65*C ut och -20*C ( då skall defrost vara inræknat )

Som sagt... bara ett førslag...
Någonstans kan ju också næmnas att de flesta VP har en "stand by" førbrukning som inte uppges av producenten...
men som trots allt har en inverkan på SCOP
Avfrostnings metoderna skiljer væll också mellan tillverkarna...

 :)

Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.

Inloggad Rickard

 • Rickard
 • Administratör
 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Piteå
 • Antal inlägg: 28357
 • Ägare av forumet
SV: Ny Guide för Luft/vatten-värmepumpar, bidra gärna med förbättringar
« Svar #14 skrivet: 20 september 2013, 07:44:27 »
Vilken pump är det, har du länk till specifikationer?
Som jag ser det måste COP bli otroligt låg vid den typen av temperaturer, knappast bättre än med elpatron?
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser