Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Värmepump/biobränsle/fastighetsskatt/bostadskostnad  (läst 1219 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Anders_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Installera värmepump nu!
Värmepump/biobränsle/fastighetsskatt/bostadskostnad
« skrivet: 13 maj 2004, 16:37:33 »
Så har jag äntligen fått det bekräftat....på sikt tänker regeringen bredda skatteunderlaget och ta med biobränslen i energibeskattnigen. Hur detta kommer att inverka på kalkylen för pellets kan var och räkna ut.

Vi kan räkna med stigande beskattning på
el, olja mm. Detta gör att kalkylen för
VP blir bättre och bättre då elpriset bara slår igenom med 25-30% där.
Dock har vi problemetet med fastighetsskatten kvar...det kan inte vara bra att man straffas om man vill göra sitt hus mindre elkrävande!!!!

Bifogar e-postsvaret jag fick: "kopierat"


Hej! Tack för ditt e-brev.

Dina förslag stämmer till stora delar med de åtgärder som regeringen
vidtagit och förslag som kommer. Samtidigt som vi nu förbereder
förändringar av fastighetsskatten vill jag klargöra att principerna bakom
beskattningen ligger fast. Det finns framför allt tre argument som talar
för fastighetskatten. För det första är fastighetsskatten en viktig del i
finansieringen av vår gemensamma välfärd. Fastighetsskatten ger mer än 20
miljarder kronor i inkomst till staten under ett år. Det motsvarar ungefär
statens kostnader för alla barnbidrag eller hela polis- och rättsväsendet
eller ungefär hälften av Sveriges försvarskostnader.

Som du vet har villapriserna och småhuspriserna ökat kraftigt i landets
storstäder och kustnära områden. Bostadsmarknaden har trissat upp priserna
till höga nivåer. Prisökningen gör att taxeringsvärdena ökar och därmed den
skatt du betalar på huset. I en del fall har de höjda taxeringsvärdena
gjort att folk måste flytta. Så ska det givetvis inte vara. Därför har den
socialdemokratiska regeringen tillsatt en utredning som ska se över
fastighetsskattesystemet. Utredningen, som ska vara färdig senare i vår,
ska även se över förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatterna.

En rad förändringar har redan gjorts. Här några av dem:

För att motverka effekten av de högre småhuspriserna sänkte vi
socialdemokrater skattesatsen på småhus till 1,0 procent och på hyreshus
till 0,5 procent. Dessa förändringar gäller retroaktivt från den 1 januari
2001.

För att hjälpa personer med låga inkomster som bor i fastigheter vars
taxeringsvärden har stigit kraftigt finns det redan en begränsningsregel i
fastighetsskatten. Den innebär att ett hushåll högst ska betala 5 procent
av sin gemensamma inkomst i fastighetsskatt för den bostad där man är
folkbokförd. I höst beslutar regeringen även om att införa en
begränsningsregel inom förmögenhetsbeskattningen. Det blir framför allt
personer med lägre inkomster som kan dra nytta av de eventuella nya
begränsningarna.

Ett annat förslag som nämnts inom den sittande utredningen är att
fastighetsägaren ska få uppskov med skatten till försäljning eller ägarbyte
sker.

Vidare beslutade riksdagen under hösten 2003 att det höjda taxeringsvärdet
inte omedelbart ska slå igenom på uttaget av fastighetsskatt. Höjningen ska
istället fördelas lika mellan de år som återstår fram till nästa allmänna
eller förenklade fastighetstaxering. Meningen är alltså att endast en
tredjedel av en eventuell höjning ska slå igenom under taxeringsåret och
lika mycket under vart och ett av de två påföljande åren. Detta är ett
viktigt beslut som i första hand syftar till att skydda människor med låga
inkomster från ett oproportionerligt stort skatteuttag.

Slutligen har riksdagen beslutat att arvskatten mellan makar ska tas bort.
Konsekvensen kan bli att den efterlevande nu får råd att bo kvar i huset.

När det gäller energiskatter togs 2001 det första steget för grön
skatteväxling inom energiområdet. Det innebär att höjda skatter på energi-
och miljöområdet växlas mot sänkta skatter på arbete. Skatteväxlingen
beräknas under en tioårsperiod omfatta sammanlagt 30 miljarder kronor.

Skatten på fossila bränslen t.ex. olja och kol för uppvärmning har höjts.
Det gynnar användningen av olika slag av biobränslen. För att motverka en
övergång till el höjdes samtidigt energiskatten på denna. Dessa höjningar
används för att finansiera skattesänkningar på inkomstsidan. Grundavdraget
för löntagare och pensionärer har höjts och arbetsgivaravgifter och
motsvarande avgifter för egenföretagare har sänkts.

Den socialdemokratiska regeringen har uttalat att basen för energiskatten
på sikt ska breddas genom att biobränslen inkluderas.

Och, till sist, ROT-avdraget införs igen just för att stimulera
byggsektorn. Förslaget från regeringen kommer inte förrän senare i vår, men
den kommer att gälla retroaktivt från den 15 april 2004. Du kan läsa hela
pressmeddelandet om insatser för bostadsbyggande här:
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/16907


Med vänliga hälsningar

Margareta Freding
Socialdemokraterna i riksdagen

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Värmepump/biobränsle/fastighetsskatt/bostadskostnad
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2004, 20:09:58 »
Se även länken 'VärmepumpsForum Allmänt / Artiklar och läsvärt. / Re:Skattelättnaden som uteblev?',
där jag beskrev det magra utbytet jag fick av partierna när jag försökte få partierna att gynna anskaffander av VP genom att skattemässigt jämställa energi vunnen via VP med annan grön energi. De båda 'gröna' partierna svarade för övrigt  överhuvudtaget inte.

Den senaste utvecklingen på oljemarknaden visar igen att det är vansinne att elda upp oljan. Den borde sparas till efterkommandes viktigare behov. Men som vanligt tänker pålitikerna bara på nästa val.

Trots det magra resultatet tycker jag att Du käre läsare gott kan skriva nägra rader till Din politiker - och gärna ochså till det regeingsbärande partiet.
Några argument eller tankar som skulle kunna väckas i en eventuell skrivelse vore:

VP är ett sätt att nå de energimål regering/riksdag sagt sig vilja nå, nämligen minskad elanvändning, minskad miljöbelastning och ett uthålligt samhälle.
Riksdagen har beslutat om att grön energi skall vara befriad från vissa energirelaterade skatter eller tom subventioneras (vindkraft) och eftersom VP-anläggningar producerar grön energi i form av värme som hämtas som lagrad solenergi bör staten prioritera VP i de fall då alternativa miljövänliga uppvärmningssätt inte är praktiska eller möjliga

För god nationell energiförsörjning är det viktigt att VP-installationer  även ska fungera vid sträng kyla . Sådana  kräver ett först på långsikt återbetalt borrhål / jordslinga.
Eftersom  investeringskostnaden för VP-anläggningar som även kan fungera vid sträng kyla är mycket stor, bör riksdagen se till att även energi vunnen ur sådana  VP skall få komma i åtnjutande av energibonus.
Bonus kan utformas på olika sätt. Ett rimligt sätt vore att bonusen beränas på de långsiktiga delarna i systemet, således borrhålet eller jordslingan.
Administrativt enkla beräkningar vore ettdera av följande alternativ:
Bonusen skulle kunna utgå under de 5 första åren som årligen sättas lika med 1/5 av den för hålet / jorslingan betalade momsen
Bonusen skulle undet de första 10 åren sättas lika med 1 % av taxeringsvärdet för VP-anläggningen


Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser