Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Justera och optimera en Thermia VP.  (läst 65387 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7201
  • gsg..... gåre så gåre
Justera och optimera en Thermia VP.
« skrivet: 14 mars 2005, 12:49:50 »
Skriver några rader, mest för er som är nyblivna ägare till en Thermia värmepump. Detta är generella råd, inga garantier finns för att det passar ert hus.

Hittar du felaktigheter? Tveka inte att lämna synpunkter.
Detta är endast en översikt och Värmepumpsforum ansvarar ej för eventuella fel i texterna.

Liten genomgång
En liten genomgång ska det bli på hur en Thermia berg/ytjord-värmepump styrs, och vad som påverkar dess verkningsgrad. Olika modeller finns, själv har jag har en 5 år gammal Villa Classic.
Styren jobbar på samma sätt i t.ex. Diplomat, men den har förbättrade möjligheter att följa upp driften på (historik i en display), den har även en del ändrade funktioner. Modellen DUO är en Diplomat men utan inbyggd varmvattenberedare.

Har ni investerat i en värmepump finns mycket att vinna på att lära sig hur den fungerar.

Avgiven effekt
En elpanna eller direktel, avger i princip den effekt som dom "drar". Detta oavsett vilken temperatur radiatorerna jobbar med. Radiatorerna kan vara (hårt) strypta med termostatventiler. Är radiatorerna mycket svalare i botten då ska det justeras om man bytt till värmepump och vill ha en ekonomisk värmepumpdrift!

Lågvärdig energi
En värmepump jobbar med lågvärdig energi, den ska utvinna värme ur en bergborra eller en ytjordslinga. Verkningsgraden ökar mycket kraftigt om temperaturen från kollektorn (mark/berg-slingan) är hög, att snåla där är oekonomiskt.
En högre inkommande temp från kollektorn till värmepumpen ger med automatik en lägre elförbrukning (större andel av värmen tas ur borran/ytjorden).

Behov av framledningstemperatur
Viktigast för möjlig besparing är behovet av framledningstemperatur till radiatorerna. En värmepump kräver lågtemperaturradiatorer för att vara riktigt lönsam. Verkningsgraden minskar kraftigt när värmepumpen arbetar med höga temperaturer. Ett lågtemperatursystem arbetar med högst 55 grader fram vid en antagen lägsta dimensionerande utetemperatur, DUT.
Konverterar man ska man dock dimensionera radiatorerna så att man behöver en ändå lägre temperatur på framledningen vid DUT. 40-45 grader vid DUT ger mycket hög verkningsgrad (COP).

Högtemperaturdrift
Diplomat kan ställas om för att jobba med högre temperatur än max 55 grader, men vi avråder från att höja arbetstemperaturen. Eftersom det försämrar COP.
Har man dock ett stort varmvattenbehov eller ett värmesystem som kräver högre temperatur än vad pumpen klarar med fabriksinställningen, kan det vara en (nöd-) lösning.

Cirkulation/Delta T
Cirkulationen på varma och kalla sidan påverkar pumpens prestanda, stor osäkerhet om hur mycket.
På kalla sidan anses 3-4 3 graders (delta t) temp diff. vara optimalt. Det kan justeras i tre lägen på cirkulationspumpen. Thermia Diplomat Optimum har varvtalsstyrda cirkpumpar som optimerar delta t till 3 grader på kalla sidan.
På varma sidan anses 5-7 8 grader vara optimalt, detta är för övrigt inställt värde på Thermia Diplomat Optimum. Den har R407C som köldmedie, det är ett köldmedie med "glide", för att få fullständig kondensering krävs tempskillnad på minst ca 6 grader men sannolikt 8 grader.
Till min VP skriver Thermia, citat: Skulle skillnaden mellan framledning och returledning vara större än 7-8 grader bör vattenflödet genom värmesystemet kontrolleras. (anm. flödet bör ökas). Men det gäller för min äldre pump med R404A som ködmedie med en glide på mindre än en halv grad.

Värmeavgivning
En radiators värmeavgivning bestäms av medeltempen på radiatorn och aktuell rumstemp. Har man då lågt flöde (strypningar) då är medeltempen lägre vid samma framledningstemp, då avger radiatorn lägre effekt det ger sämre verkningsgrad eftersom värmekurvan måste vara onödigt hög.
För hårt strypt har man om difftempen ligger på mer än 10 grader ( 8 grader bör eftersträvas), se ovan ang Thermias tidigare rek.

Har man ett modernt eller nykonverterat värmesystem måste det strypas in enligt strypvärden för att fungera optimalt!

Högt Delta T
Råd om man har högt delta t.
Man bör öppna alla termostater och strypningar, tillse även att inga termostater kärvar (mycket vanligt). Notera ev. ändrade strypningar. Notera sedan delta t på värmepumpen och på samtliga radiatorer. Dom små radiatorerna har sannolikt för högt flöde, viktigt att dessa stryps, annars kommer returvatten som inte kylts av tillbaka till värmepumpen. Om ni efter denna operation har ca 6 8 graders delta t på radiatorkretsen då ska ni vara nöjda. Man kan även justera cirkulationspumpens varvtal, läge två eller tre krävs normalt.

Om ni som har lågt flöde (högt Delta T) lyckas öka det så kommer det att bli varmare inne då sänker ni värmekurvan det ger er en besparing.
I källare och i tex. sovrum där man vill ha svalare får man strypa ytterligare.
Radiatorer nära pumpen kan strypas om inte värmen når ut till rad. längst ut på slingan.


Så till Thermias styr.
Thermia och NIBE jobbar med gradminuter (Integral).
En värmekurva väljs som ger ett börvärde som ändras med ändrad utetemperatur. Desto lägre temperatur ute ju högre börvärde. Har man effektiva radiatorer kan man köra på en låg kurva.
Värmepumpen jobbar intermittent (on - off) den ger alltid sin maximala effekt vid drift. Men som jag sagt verkningsgraden varierar kraftigt med behovet av framledningstemp och tempen i borran.
Temperaturen på framledningen till radiatorerna kommer att variera kraftigt, vid drift blir tempen normalt högre än börvärdet, vid stillestånd lägre än börvärdet. Varje minut räknar datorn fram en avvikelse från börvärdet, det läggs till (ackumuleras) Integralen.

VP start
Pumpen startar vid - 60 gradminuter (fabriksvärdet) den kommer att gå till den når +-0 gradminuter. Om vv tempen är lika med starttemp eller max två grader högre än starttemp då övergår den direkt till vv-produktion (top-up funktion), detta för att minska antalet starter. Varmvattnet styrs normalt av en vald starttemperatur, stopptempen är pumpens maxtemp och är ej justerbar. Varmvattenproduktionen är prioriterad, avbrott i värmeproduktionen är av ringa betydelse pga. av husets värmetröghet.

VP stopp vid sträng kyla
VP stopp vid sträng kyla pga av för hög returtemp är ett elände och måste till varje pris undvikas! Om ni råkar ut för det se till att alla radiatorer fungerar som avsett, kontrollera om max tillåten returtemp kan höjas, maxbegränsa tillåten maximal framledningstemp, bättre att det blir lite svalt inne när det är riktigt kallt ute än att VP stoppar. På äldre modeller ger dessutom elpatronen lägre effekt än VP. Där måste VP vara i drift annars blir det riktigt kallt inne! Det här är normalt inget problem men det skall noga bevakas vid svinkyla. Jag rekommenderar tät loggning första riktiga köldknäpparna! Bäst är det naturligtvis att logga med dator tex med Rickards logger.

Sträng kyla
Vid sträng kyla orkar inte vp upp i börvärdet då ackumuleras minusminuter till Integralen (värmebalansen). När Integralen når inställt värde för start av tillskott + värdet för start av VP. Då startar den inbyggda el-patronen.
Från fabrik är -60 gradminuter start av kompressor valt och (-600 + -60) -660 gradminuter ger start av el-patronen. El-patronen jobbar sällan upp mot -60 igen, detta för att den även bryter om ärvärdet blir 3 grader högre än börvärdet. Det sparar el, och möjliggör för VP att själv jobba bort underskottet.
Fördröjningen av tillskottet sker bara "en" gång vid fortsatt kyla och behov av tillskott, då ligger oftast integralen kring -600 och el-patronen kan starta utan ny fördröjning.

Hysteres (på NIBE kallad VB diff.)
Hysteres tvångsstyr värmepumpen vid för stor skillnad på är och börvärdet. Detta är inte önskvärt i en normal installation. Hysteres bör justeras så det inte styr driften av vp normalt.
Hysteres fungerar så att om ärvärdet blir 7 grader högre (fabriksinställt) än börvärdet då tvångsstoppas värmepumpen.  Då nollställs ev. kvarvarande gradminuter (integral) därmed uppnås inte värmebalans i huset, detta ökar antalet starter och man måste använda en "onödigt" hög värmekurva.
Tvångsstart inträder om ärvärdet blir 7 grader lägre än börvärdet, detta sker genom att styren ökar gradminutunderskottet till startvärdet -60 gradminuter (fabriksinställt).  Som jämförelse kan nämnas att NIBE valt 13 grader för hysteres! Likadan funktion finns för start av även el-patronen (hysteres för tillsats).
 Bättre ekonomi och komfort uppnås om man justerar så att pumpen styrs av gradminuterna, se nedan om tempskillnad på varma sidan.

Optimering
Många Thermia och NIBE ägare "optimerar" för lägre elförbrukning och mindre antal starter utan att rumsklimatet påverkas negativt.

Minska antalet starter och tillskottsbehov
Vanligaste åtgärden är att höja gradminuterna för både start av VP och av tillskottet.
Väljer man -99 för vp-start och -990 för start av el-patronen, minskar antalet starter kraftigt det senare minskar tillskottsbehovet.
Det som kan hända om man fördröjer starten är att rumstemperaturen börjar pendla, det är inte önskvärt, viss känsla av kalldrag kan det även bli från fönstren när radiatorerna kallnar lite mera än tidigare.
Fördröjningen av tillskottet brukar inte märkas, 1000 gradminuter är inte så mycket, men det ger vp möjlighet att jobba längre tid med kompressordriften innan tillskottet aktiveras.

Drifttimmar
Drifttimmar kan avläsas i datorn, det är viktigt att optimera så att VP´s kompressor alltid gör sitt jobb innan tillskottet tillåts gå in. Vid riktigt sträng kyla skall man alltid ha 24T/dygn på kompressorn och eventuella tillskottstimmar. Vid snabbt växlande väder kan det bli 1 eller 2 stopptimmar på VP trots 1 eller 2 tillskottstimmar. Men genom optimering av styren kan "onödiga" tillskottstimmar minimeras.

Rumsgivare
Rumsgivare, det är ett tillbehör jag verkligen kan rekommendera, normalt styrs värmepumpen enbart av utetemperaturen och vald värmekurva. Det ger stora svängningar i rumstempen. Rumsgivaren  tillsammans med en utegivare ger en finjustering av börvärdet, därmed en besparing (vid t.ex. solinstrålning) och ett bättre rumsklimat. Givaren kompenserar för eventuella avvikelser i rumstempen genom att ändra (paralellförflytta) värmekurvan. Rum ÄR (verklig temp)och Rum bör (önskad rumstemp) jämförs och en kompensering görs, men datorn styr inte till önskad temp utan gör en kompensation vid avvikelse. Pga detta är det viktigt att ställa in en korrekt värmekurva innan rumsgivaren tas i drift!
Solinstrålning datorer tv video även "egenvärmen" ger övertemp det kompenseras inte alls om man bara använder utegivaren. Blåst och snabba väderomslag kan ge undertemp som upplevs besvärande.
Rumsgivarens känslighet kan justeras i styren, "Rumfaktor" ändrar detta.

Justering av värmekurva
Justering av värmekurva, titta på diagrammet i er instruktion. En vald värmekurva ger ett visst börvärde vid en given utetemperatur. Ex kurva 30 ger 30 grader börvärde vid +-0 ute om rum bör är inställt på 20 grader. Den kurvan ger ca 36 grader börvärde vid -20 ute.
Kurva 30 och rum bör på 22 grader ger också 36 graders börvärde
Rum Bör tycker jag inte skall ändras från sin fabriksinställning, det ger en "neutral" kurva.

Citat från Thermia om "Rum bör"
Citat
"Detta sätt att ställa in inomhustemperaturen på ska enbart användas vid en tillfällig höjning eller sänkning av inomhustemperaturen. Vid en varaktig höjning eller sänkning av inomhustemperaturen justeras istället värmekurvan, eftersom det är det mest energi- och kostnadseffektiva sättet att ställa in värmekurvan"

För varmt vid kyla
Får man för varmt vid kyla då skall värmekurvan sänkas! Kurvan kan man bara justera på ett riktigt sätt vid kyla. Hittar man rätt kurva vid sträng kyla då kan det bli lite svalt vid temp runt +-0 ute, det justeras genom att man ändrar en del av värmekurvan uppåt (knäcker). På äldre Thermia finns inte den möjligheten. Ex. om det blir en grad svalare vid +-0 ute men lagom temp inne vid svinkyla, då ska man höja kurvan kring +-0 ute.  Exempelvis 1-2 grader vid + 5 ute, 3-4 grader vid +-0 ute, 1-2 grader vid -5 ute,  kan ge önskad effekt (3 graders höjning av värmekurvan ger ca 1 grads ändring av rumstemperaturen). För oss som har en "äldre" Thermia tex Villamodellen med tre knappar i styrdatorn, då är lösningen en rumsgivare som ökar på kurvan när det behövs, dessutom kan man enkelt höja lite själv med vredet om det blir lite svalt särskilt på hösten. På våren brukar ju solen lysa och ge ett tillskott.

Legionella.
En värmepump är ingen legionellasäker konstruktion, driftstemperaturen är normalt för låg på varmvattnet för att säkerställa detta. Det finns inbyggt möjlighet till temperaturhöjning med el-patron av varmvattnet, med vissa intervall.
Fabriksinställt intervall är 14 dagar, stopptemperatur (toppvärmestopp) är inställt på 60-65 grader. Kostnaden för toppvärmen är försumbar.
Legionella är en allvarlig sjukdom (en sorts lunginflammation), den får inte negligeras.

Övriga parametrar
En mängd parametrar går justera men dom flesta skall justeras av installatören, i många fall är fabriksinställningen ok.
Några ex. antalet steg på el-patronen (ej äldre vp), max returtemp, VP intervall, VV tid, värmetid, värmestopp, VV start, max retur, Kurva max, kurva min, Rum.s, rumfaktor.

En summarisk och absolut inte "fullödig" beskrivning, mera kan komma...
Har ni frågor kan ni inte göra det här vi har låst denna info, men fråga gärna på annan plats.
« Senast ändrad: 07 december 2006, 12:15:45 av Bertil »
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

* Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?