Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: ENERGIMYNDIGHETEN bra information om "ENERGI" värmekällor.  (läst 5386 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Janne El-Energi

 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Skåne
 • Antal inlägg: 2173
 • Kön: Man
 • sxa
 
ENERGIMYNDIGHETERNA INFO OCH OLIKA VÄRME PROBLEM

Värme teori och alla dessa problem.

Jag gör detta för att vi alla skallvara förberedda att svara upp mot myndigheterna nät de börjar i år med sin info om att alla bostäder skall genomgå energibesiktning. Med start nästa år. Villor och mindre bostäder görs vid nybyggnation och när försäljning  uppkommer. Nya köparen  skall kunna få ett protokoll hur bostaden är i energisynpunkt om vad som behövs åtgärdas i energi sparande åtgärder etc.


Citat från: Janne EL-Energi skrivet 2005-03-19, 09:03:18

Citera
Jag har laddat hem en skift om "Minska  ENERGIKOSTNADERNA "
Mycket läs värd. Informerar om Värmebehov, Isolering, olika värmekällor etc.


Länk:


http://www.stem.se/

Jag har laddat hem en skift om "Minska  ENERGIKOSTNADERNA "
Mycket läs värd. Informerar om Värmebehov, Isolering, olika värmekällor etc.

http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET172002.pdf/$FILE/ET172002.pdf?OpenElement

Intressant:
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ER25_04W.pdf/$FILE/ER25_04W.pdf?OpenElement
« Senast ändrad: 25 mars 2005, 22:34:01 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Janne El-Energi

 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Skåne
 • Antal inlägg: 2173
 • Kön: Man
 • sxa
Vi börjar med värme teknik:

-Hur  bostaden värms.
  Olika Värme system

-Värme Förluster:
 Väggar och fönster och hur det påverkar temperaturen i rummet.
-Fukt vandring;
 Från bostaden till mark och luft ute och även motsatta riktningen.
-........

Vi måste lära oss lite om värme och hur strålningen fungerar i ens bostad.

Värme strålning All luft värms av att den vandrar och passerar olika varma ytor. Samma i naturen. Solen värmer marken, vattnet. som i sin tur värmer den luft som passerar.

En sommar dag "strålar" solen ner och värmer allt den når på sin väg. Samma bli det en vinter dag når det är strålande solsken. Man blir ju varm i ansiktet när solen strålar även när det är minus ute.

Luften vandring skapar en vind som stiger upp mot kallare luft. Den varma luften drar med sig en kallare luftström som passerar den varma marken eller havet. Alltså luften blir ej varm av strålningen. Samma med Takvärme princip eller alla värmekällor endast 5-10 cm från källan blir luften uppvärmd av strålningen. Konstatera detta med termometer. Golvet, bordet, vi människor värmer luften när den passerar oss.

Från en vanlig element  går en luftström precis som i naturen. Denna luftström vandrar genom rummet och kyls ner efter hand. Om vi har Takvärme, radiator värme, luftvärme funger det lika dant när ett rum värms upp. Det man kan göra för att spridningen skall komma in överrallt måste man ev hjälpa till med transport fläkt.

Sen går den tillbaka till värme källan och vi har skapat en cirkulerande luft ström. Detta är precis som i naturen vinden som värmer allt runt om kring.
Takvärme princip är bra tänkt precis som naturen fungerar det.

EN SAK SOM FINNS I SKUGGAN BLIR EJ UPPVÄRMD Samma sak med fötterna under bordet när solen lyser eller takvärmen som kommer uppifrån.

Golvvärme å andra sidan är hela ytan varm och värmer luften runt sig så den kan vandra runt i rummet. Det skapas en stigande luftström som värmer rummet. Mattan isolerar golvvärmen.
Där blir luften ej så varm som utan matta.

Referens info:
http://www.resaro.se/rootfold/bggprobl/bggprobl.html

Problem vid dagens husbyggande
Datoriserade villor
Energiförluster och problem vid platta på mark med golvvärme

Problem vid frånluftsventilerad grund i konventionella lösningar
Risk för kondensutfällning i frånluftsventilerade grunder
Markradon

Fukt och mögelproblem, Byggfukt
Problem vid självdragsventilerade hus
Mögel i husstommen på grund av otätheter
Dålig ventilationseffekt den varma årstiden

Mögel i kanaler för luftburen värme
Mögel bakom köksskåp
Mögel vid dusch

Dynamiskt uteluftsintag
Problem vid tvåvåningsvillor med befintliga system med dynamisk ventilation
Krångliga luftvärmelösningar vid 1 1/2-plans- och 2-våningshus
Problem med ventilering av övervåning

Problem med värmeväxlare för återvinning
Problem med frånluftsvärmepumps ekonomi

Citera
Olika Värme och Ventilations Problem:
 
Energiförluster vid golvvärme- En stor önskan hos en husköpare eller egnahemsbyggare i dag är golvvärme. De system som finns på marknaden är emellertid dyra med reflektorsystem och slangar med cirkulerande vatten. 

Andra gjuts in i grundplattan som oftast ligger direkt på marken. Varm grundplatta ger stora energiförluster nedåt i marken och ingjutna installationer är oåtkomliga eller måste bilas fram vid läckage. I befintliga golvvärmesystem måste vattentemperaturen hållas över +28 grader när det är kallt ute, eftersom all värme tillförs via golven.

Se t.ex Ny Tekniks artikel nr 23 1997 "Dyrt med golvvärme". Dessa bilder är avritade från Ingemar Franzén:s på Ny Teknik. Se ref..
......................................................................................................
RESARO-systemet  ett lågtemperatursystem
I befintliga system betyder golvvärme golv med höga temperaturer och heta zoner. I RESARO- systemet talar vi om varma golv. Mjukvärme över hela golvytan.

Filtrerad inneluft cirkulerar genom RESARO:s bottenbjälklag, ovanför bjälklagets betongskiva.
Cirkulationsluften håller en temperatur något över rummens och är inte på långa vägar så varm som värmeslingorna i ett golvvärmesystem.

Detta har sin förklaring i att tilluften som fördelas via bjälklagen till bostadsutrymmena avger ca 50% av sin energi till golvytan. Golvytan i sin tur värmer bostadsrummen genom strålning och konvektion (värmeledning).

Resterande 50% av värmeenergin finns kvar i och följer med tilluften som leds upp i bostaden bakom golvsocklarna och blandar sig med inneluften och värmer denna. Av den anledningen kan tilluftens temperatur i RESARO-systemet hållas betydligt lägre inuti bjälklaget än vid konventionell golvvärme där all energitillförsel sker via golvplattan.

Vi får minskade energiförluster nedåt i marken trots att Resarosystemet innehåller varma golv i bottenplanet.
Lägre yttemperatur på golvet ger bättre klimat. Rustika trägolv och parkett är känsliga för temperaturer över +25 grader.

.........................................................................................................................

Problem med frånluftsventilerad grund i konventionella lösningar. Ett vanligt sätt att återanvända den energi som finns i frånluften är att leda denna ner i grunden och vidare till ett frånluftsaggregat.

Grunden skall ha ett lägre tryck än bostaden för att inte markfukt skall komma in i bostaden. Svårt att få tätt
I praktiken fungerar dessa system inte så bra eftersom grunden är svår att få tillräckligt tät utåt mot omgivningen.
Frånluften sugs ner i grunden med hjälp av det undertryck som frånluftsfläkten skapar. Grunden får därvid ett tryck som är avsevärt lägre än omgivningens. Uteluft läcker in i grunden under grundbalkarna.

Resultatet blir att vintertid späds frånluften ut med iskall uteluft som förstör återvinningen. Dessutom ger en frånluftsventilerad grund ett passivt system som enbart ger ett hus med "mindre kalla golv". Lägre temperatur än rumsluftens. Mindre kalla än t.ex vid platta på mark, men ej varma eller uppvärmda golv, som vid golvvärme.

Risk för kondensutfällning i frånluftsventilerade grunder:
Frånluftsventilerade grunder är svalare än rumsluften eftersom marken kyler underifrån. Frånluften som kommer från husets fuktiga utrymmen innehåller mycket vatten, det vill säga, dess relativa fuktighet är hög.

Vid avkylning finns risk för kondensutfällning, varför risken är stor att en golvkonstruktion, bestående av trä eller annat organiskt material som vetter mot grunden, kan angripas av röta eller mögel.

...............................................................................................................

Problem  Fukt och mögel

Byggfukt- Ett av de stora problemen i dagens byggande är så kallade sjuka hus med mögelbildning. Orsaken är oftast en kombination av fukt och otillräcklig ventilation samt olämpligt valda material tillsammans med dåligt uttorkad husstomme.

T.ex. fukt i tjocka betongkonstruktioner där ytmaterialen lagts på för tidigt, kanske till och med ovanpå spackel av organiskt material. Detta har lett till att livsfarliga gaser bildats inuti bostäderna, så kallade sjuka hus, med stor olägenhet för de boende som följd.

Mögel och fuktutfällning bakom duschar och badkar är också vanliga problem.

Risken för mögelbildning i husstommen elimineras med synnerligen effektiv ventilation.
All fukt ventileras snabbt bort då bjälklagen i RESARO-systemet får tjäna som distributionskanal av tilluft för värme och ventilation.

Torkning av byggstommen.
Även om bjälklagen inte tjänar som tilluftskanal tex. i flerbostadshus, kan under byggtiden enkelt anordnas luftcirkulation inuti och genom bjälklagen för torkning. Eventuellt med förstärkning av byggtork. Ytmaterielen kan läggas på tidigare än vid andra system.

........................................................................................................................

Problem vid självdragsventilerade hus.

Mögel i husstommen på grund av otätheter. I självdragsventilerade hus som inte har någon mekanisk frånluftsventilation som skapar undertryck, utan bara självdrag, skapas lätt ett övertryck i husets övervåning. Den varma och fuktiga inomhusluften stiger upp till övervåningen. Vid minsta otäthet tränger den ut genom väggar och tak och avger sin fukt där.

Bilden avritad från Ingemar Franzén:s på Ny Teknik. Se ref..
................................................................................................................................

Problem Mögel i kanaler för luftburen värme

En trolig orsak till mögelbildningen, är olämplig placering av kanaler för luftvärme inuti isoleringen i yttertak. Där måste rören dras ovanför takstolarnas underramar, det vill säga närmast den i vintertid kalla uteluften. Varmluften stiger uppåt och avger därför sin energi till ytterluften. En trolig orsak till att dessa hus slukar mycket energi . Kanalerna går genom kalla utrymmen uppe på vinden. Varm inneluft som innehåller en betydlig mängd fukt, passerar igenom rören och kyls. Härvid är chansen stor att daggpunkten underskrids och fukt utfälls och avsätts på kanalväggarna. Om det samtidigt finns damm i kanalerna föreligger förutsättningar för mögelbildning.

Risken för mögel i luftkanaler elimineras helt. RESARO-systemet:s enkla lösning är att alltid tillföra varmluft underifrån, alltid i varma utrymmen och alltid inomhus.

Problem Mögel bakom köksskåp- En plats där det ofta bildas mögel är bakom köksskåp vid ytterväggar. Detta orsakas av att skåpen är fyllda med köksredskap och matvaror som fungerar som isolering. Dålig ventilation bakom skåpen och ett kallt golv, t.ex platta på mark, eller golv ovanför en uteluftventilerad torpargrund, ger förutsättningar för mögelbildning

Lösning:
Med RESARO-systemet leds tilluften upp bakom köksskåpen vid ytterväggar. Tilluften passerar bakom skåpen, genom urtagen för socklarna och ut i rummet, oftast förbi diskmaskinen.

..........................................................................................................

Problem med Mögel vid dusch. Av utrymmeskäl hamnar ofta en dusch intill en yttervägg. Även om en mycket kraftig membranisolering anbringas bakom ytmaterialen i duschen, tar sig fukt alltid igenom på grund av ångtrycksförhållanden. Fukt vandrar alltid mot kalla ytor. Där bildas lätt mögel. Fuktanhopningen kan leda till att skivmateriel sväller och spränger sönder kaklet.

Fuktvandringen mot kalla ytor hejdas effektivt med en spalt i ytterväggen bakom en gipsskiva för cirkulationsluft som släpps ut i takhöjd i våtutrymmet.

.....................................................................................................................

Problem vid tvåvåningsvillor med dynamisk isolering.
Vintertid bildar vid tvåplanshus den varma luften ett övertryck i husets översta delar på grund av densitetsskillnader (varm luft är lättare än sval). Luften i huset är mycket lättare än ytterluften och vill stiga uppåt. (jfr. självdrag).

Tvåplanshus (eller flera plan):

I RESARO-systemet byggs ett extra innertak innanför takisoleringen med ett gastätt skikt mot innerutrymmena. En patentsökt konstruktion ger jämn fördelning av insuget över hela takytan. En samlingsbox för in uteluften till det cirkulerande systemet inomhus. Detta arrangemang säkerställer att fuktig inneluft ej kan strömma "fel väg" utåt och upp i isoleringen. Genom att låta cirkulationsluften leda ventilationsluften in i bostaden undviks även kontakt mellan inneluft och sval isolering.

Problem medKrångliga luftvärmelösningar vid 1 1/2-plans- och 2-våningshus:- I ett 1 1/2-plans- eller 2-våningshus blir konventionella typer av luftburna värmesystem väldigt komplicerade med många kanaler. Fördelningskanaler, för uppvärmning och ventilation av bottenvåningen och de som skall upp och in i takisoleringen för övervåningens luftning, är ofta dragna under mellanbjälklaget i horisontella plåtrör och sedan uppåt. Täckta av nedsänkta tak, inne i själva bostaden.

Arbetsmoment: Rören skall hängas upp, kläs med reglar och gipsskivor. Därefter tillkommer spackling och målning. Detta blir dyrt och ger ej heller en underhållsvänlig installation. I RESARO-systemet tillförs värme och ventilationsluft, genom att bottenbjälklaget och i förekommande fall även mellanbjälklaget sätts under ett svagt övertryck. Luften strömmar sakta upp bakom sockellisten längs ytterväggarna och vidare till en centralt placerad returluftskanal till värmeaggregat och fläkt för temperering och filtrering. Där tillförs även ny ventilationsluft.

Problem med ventilering av övervåning. Ett konventionellt sätt är att leda luft upp genom en kanal genom ett hål i golv eller vägg, eller eventuellt via en ihålig sockel (fördelningssockel) in i rummet. Detta ger av strömningstekniska skäl en koncentrerad punktformig inströmning vilket ger dålig omsättning av ventilationsluft i rummets hela volym. Dessutom kostar fördelningssocklar mycket, ser ofta fula ut och försvårar möblering. Det går att ventilera övervåningen med samma system som undervåningens.
Resaro-systemet har ett nytt sätt att leda upp luft längs hela sockeln in i ett gavelrum på övervåningen. Detta uppnås genom att en luftspalt anordnas i väggen i våningen under som förbinder bottenbjälklagets cirkulationsutrymme med gavelrummet på övervåningen. Detta förfarande ger en bred inströmning, vilket ger bra omsättning av ventilationsluft i rummets hela volym. Vi får rum utan radiatorer och fördelningssocklar längs väggarna vilka annars försvårar möblering och städning.

--------------------------------------------------------------------------------

Problem med värmeväxlare för återvinning

Ett besvärligt fenomen med värmeväxlare som inte är så känt, är att de minst en gång om året måste rengöras noggrannt. När varm fuktig avluft från våtutrymmen träffar de kalla ytorna i värmeväxlaren, kylda av vinterkall uteluft sker alltid kondensering och fuktutfällning. Är avluften ej ren finns förutsättningar för mögelbildning i växlaren och mögelsporerna följer med den nya uteluften in i huset.  Detta kan vara en av orsakerna till att många utvecklar allergier.

Lösning Med RESARO-systemets totallösning behövs inga återvinningsapparater i ett normalisolerat hus för att klara de svenska byggnormernas krav. I ett normalisolerat hus med......lägre innetemperatur tack vare varma golv energiåtervinning genom att uteluftsintaget sker genom takisoleringen där värmen dras tillbaka in i huset
arrangemanget med Övertrycksgrunden där husets undre delar värms upp av frånluften.............behövs inga återvinningsaggregat. I och med att uteluftsintaget sker genom takisoleringen den kalla årstiden kan denna göras mycket tunnare än vid en konventionell applikation utan att förlora effekt. Faktum är att takisoleringens tjocklek bestäms av behovet att skydda huset mot värme uppifrån den varma årstiden.

Problem med frånluftsvärmepumps ekonomi-Frånluftsvärmepumpar kostar mycket i inköp och installation. Det har visat sig att livslängden hos dess vitala komponenter inte är längre än cirka 8 år, varför servicekostnaderna brukar sluka de inbesparingar som gjorts.

Lösning med
Med RESARO-systemets totallösning behövs inga återvinningsapparater i ett normalisolerat hus för att klara de svenska byggnormerna.
RESARO-systemet fungerar utmärkt tillsammans med en frånluftsvärmepump. Men med dagens energipriser betalar sig inte en frånluftsvärmepumps inköps och installationskostnader i detta system. Med andra energipriser går dock RESARO-systemet utmärkt att komplettera med en frånluftsvärmepump. Därför utförs alltid dagens installationer med en förberedelse för en framtida anslutning till frånluftsvärmepump.

« Senast ändrad: 25 mars 2005, 18:46:52 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Janne El-Energi

 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Skåne
 • Antal inlägg: 2173
 • Kön: Man
 • sxa
"  PÅSK GODIS" : *vinkar*


Jag vill att alla skall läsa vad som kan hända i ens hus om man isolerar och ventilerar bostaden fel.VIKTIGA VÄRME TEKNISKA PROBLEM som har sina lösningar.

SE referens: :,v(

http://www.resaro.se/rootfold/bggprobl/bggprobl.html


VENTILATION & VÄRME TEKNISKA PRINCIPER ( RESARO )

Teknik för i första hand småhusbebyggelse men även för flerbostadshus t.ex trevåningshus. Såväl energisystem som byggsystem. RESARO-systemet omfattar bland annat ett nytt förenklat värmesystem med varma golv utan fördelningskanaler eller rörslingor, där huskroppen används som fördelare av cirkulations- och ventilationsluft samt som solfångare.

Varma golv i kombination med temperaturreglerad cirkulationsluft ger bästa komfort med lägsta energiförbrukning. Golven är varmare än luften i rummen, vilket medger en sänkning av rumstemperaturen utan att rummet upplevs kallare.
Bjälklag och spalter i väggar fungerar som luftkanaler   och det låga motståndet som den stora strömningsarean ger, underlättar genomströmningen av cirkulationsluften och minskar energiåtgång i fläktar samt ger låg lufthastighet och inga störande ventilationsljud.

Energitillförseln sker underifrån vilket hjälper till att skapa självdragscirkulation
« Senast ändrad: 25 mars 2005, 17:43:54 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad SILVER

 • Expert på värmepump
 • ****
 • Stad/land: Sthlm
 • Antal inlägg: 363
 • Kön: Man
Janne !

Hur sur är din gumma på en skala 1-10... :D  :D  :D
Din vän i nöden.

Utloggad SILVER

 • Expert på värmepump
 • ****
 • Stad/land: Sthlm
 • Antal inlägg: 363
 • Kön: Man

Du kan ju finna det roande här, men tar den kära till till sängen bär.

Har du loggen och datorn i sängen ??   ;D
Din vän i nöden.

Utloggad Janne El-Energi

 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Skåne
 • Antal inlägg: 2173
 • Kön: Man
 • sxa

Du kan ju finna det roande här, men tar den kära till till sängen bär.

Har du loggen och datorn i sängen ?? ;D

Din logger som är rolig kan genom sängen gå, då värmen stiger i generna så.
Min maka och jag i var hand vi må, där vi söka och finna vår närhet tillsamans i det blå. Vi vaknar och då morgonen gryr, men vi äro så långt från skogarnas myr.

Nu i morgon vi reser med kvasten så fort, och hoppas det ej blir den resan så kort.

Var hälsad Silver vi möts nog igen, då någon har kommit i VP kläm.
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad SILVER

 • Expert på värmepump
 • ****
 • Stad/land: Sthlm
 • Antal inlägg: 363
 • Kön: Man
Du är förhäxad.
Din vän i nöden.

Utloggad Janne El-Energi

 • Dignitär inom värmepump
 • *****
 • Stad/land: Skåne
 • Antal inlägg: 2173
 • Kön: Man
 • sxa
Begrunda vad som kan gå snett vid fördålig ventilation eller fel upp byggnad av värme system.

Olika värme tekniska problem
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?