Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
Allt om Luft/luft-värmepumpen!

Funktion

Luft/luft-värmepumpen hämtar sin energi ur utomhusluften, I utedelen sitter en fläkt som blåser stora mängder (normalt ca 2500 m3/h) luft genom en s.k. förångare där köldmediat hettas upp och överförs till inomhusdelen/inomhusdelarna (det finns värmepumpar med 2 eller fler innedelar). Det upphettade köldmediat kyls sedan av i innedelens kondensor och innedelen avger då värme. Styrningen av förångning och kondensering är en relativt komplicerad process, och inte alla tillverkare har lika effektiva värmepumpar. Speciellt inte när utetemperaturen blir låg. För att förångning/kondensering skall fungera så bra som möjligt styrs i de allra flesta luft/luft-värmepumparna både fläktarnas och kompressorns varvtal - allt för att uppnå ett så optimalt förhållande som möjligt för värmepumpen. Vid temperaturer under ca +5ºC så frostar utedelen på, automatisk avfrostning sker då för att utedelens kapacitet inte skall bli för låg, även här sker avfrostningen på olika sätt på de olika fabrikaten, vissa avfrostar enbart utifrån den utetemp som för tillfället råder, medan andra mäter temperaturen, både ute, och på det upphettade köldmediat - när köldmediats temperatur blir för låg i förhållande till utetempen så triggas en avfrostning. På vissa värmepumpar används en kombination av dessa två avfrostningsprinciper, d.v.s. att de, till en viss gräns, avfrostar beroende på köldmediats temperatur i förhållande till utetempen, för att sedan övergå till att avfrosta enbart beroende på utetemp när det blir riktigt kallt. Verkningsgraden COP är låg vid temperaturer under -15 grader. Relativt stora skillnader finns dock mellan tillverkarna. För nordliga delar av landet är det viktigt att hitta en värmepump som ger både hög uteffekt och hög COP vid låga utetemperaturer. Läs gärna Råd och Röns tester här innan köp, det kan ge en bild av vilka tillverkare som lyckats bäst med optimeringen av sin styrning och avfrostning. Även Promotelec presenterar mätvärden för uteffekter och COP på olika luft/luft-värmepumpar, dock inte på svenska språket...


Skillnader mellan luft/luft-värmepumpar och Luft/vatten-värmepumpar


Luft/luftvärmepumpens funktion kan du sedan tidigare (om du läst ovanstående) men skillnaderna mellan luft/luft och luft/vatten-värmepumparna, vilka är dom? Det finns flera, men den största skillnaden gäller på vilket sätt värmen distribueras i huset, luft/vatten-värmepumpen kopplas normalt ihop med det befintliga vattenburna systemet och värmer på så sätt både huset (antingen via radiatorer, golvvärme eller fläktradiatorer) och tappvarmvattnet. De kan, givet att verkningsgraden är likvärdig, därför ge en större besparing än luft/luft-värmepumpen om man sedan tidigare har ett vattenburet system.


Vem passar luft/luft-värmepumpen bäst för?

Jag brukar lite skämtsamt säga att en luft/luft-värmepump passar bäst för en ungkarl som bor i ett litet hus (<100 m2) med öppen planlösning och byggt i ett plan. Killen ifråga skall oftast duscha på jobbet, och sköter det mesta av sitt matintag utanför huset! Skämt åsido kan man väl säga så här: Den optimala luft/luft-värmepumpskunden är den som har:
 • Ett hus med öppen planlösning
 • Direktverkande el
 • Liten tappvarmvattenförbrukning
 • Inte så stora krav på jämn temperatur i alla rum (ibland stänger man ju en dörr av misstag)
 • Helst ett hus byggt i ett plan
 
Naturligtvis kan man spara pengar med en luft/luft-värmepump även i hus med vattenburen värme och byggt i fler än ett plan, faktum är att luft/luft-värmepumpen nog är den värmepump som snabbast tjänar in sig, detta oavsett vilken hustyp man har! Men, och detta är ett viktigt men, den spar inte mest pengar varje år! Långsiktigt skall man därför överväga noga vilket val man gör. Om man vet med sig att man tänkt bo länge i sitt hus, kanske har barn, eller avser skaffa, och att man ändå kanske inom några år måste göra investeringar i sitt uppvärmningssystem, ja då skall man titta på de andra alternativ som finns.

Låt dig inte luras av de glättiga annonserna

Uteffekten som anges för luft/luft-värmepumparna är uppmätta vid +7 grader ute, när de i princip är som effektivast och ger den högsta uteffekten, på vintern när det är riktigt kallt ger de bara ca 50% av den uteffekt som anges i reklamen. "Gano" har gjort ett talande diagram över detta, och jag infogar med glädje detta i denna genomgripande luft/luft-värmepumpsartikel.
Kurvorna motsvarar Sanyo 124 (kraftfull värmepump), IVT 12FR (stor värmepump) och Mitsubishis 25 GA (liten värmepump).
Hustypen är ett hus med direktverkande eluppvärmning, och byggt på 70-talet, med ca 20 cm mineralull i väggar och bjälklag, och så här ser det ut!Slutligen under denna punkt kan man väl sammanfatta det så här: Luft/luft-värmepumpen är en "säker" investering så till vida att den i princip garanterat tjänar in sig på 2-4 år, den ger dock ingen besparing vad gäller tappvarmvatten, och den klarar inte av att sprida värmen till alla utrymmen, t.ex. ekonomidel och garage, källare och övervåningar om den placeras i markplanets bostadsdel.

I hus byggda i fler än ett plan kan man naturligtvis sätta in en värmepump med två eller fler innedelar, eller 2 värmepumpar. Det blir dock dyrare, och payoff-tiden kan bli något längre även om den årliga besparingen ökar.

Luft/luft-värmepumpens fördelar

   
 • Billig
 • Relativt enkel (billig) att installera
 • Kan även kyla hyset när det är varmt ute
 • Kort återbetalningstid, oftast intjänad på 2-4 år
 • Vissa personer (många) upplever att de får ett bättre inomhusklimat. tack vare de luftfilter som värmepumparna är utrustade med

Luft/luft-värmepumpens nackdelar

   
 • Buller, fläktarna hörs, speciellt när de går på höga varvtal, vilket är viktigt ur effektivitetssynpunkt. Detta gäller både ute och innedelen
 • Ingen tappvarmvattentillverkning, minskar den möjliga besparingen
 • I hus som inte har öppen planlösning och/eller i hus byggda i mer än ett plan så blir den procentuella besparingen liten p.g.a. att värmepumpen inte kommer åt att värma hela huset
 • Luftfilter och kondensor behöver rengöras, med någon eller några veckors mellanrum
 • Dålig verkningsgrad vid utetemperaturer under -10ºC, vid -15ºC ger de flesta värmepumparna bara ca 1.5-2.0 i COP
 • Annat uppvärmningssytem "måste" finnas, när det är som kallast ger de som minst uteffekt! Om "det andra" uppvärmningssystemet är i dåligt skick kan det innebära relativt höga totala driftskostnader för uppvärmningen, även om själva värmepumpen tjänar in sig
 

Att tänka på innan köp

Det finns sannerligen en hel del att välja på! Jag tycker att man skall köpa ett beprövat fabrikat, eller ett fabrikat som man har fått goda referenser på.
Köp helst värmepumpen inklusive installation, det ger dig bästa garantierna, och borgar för en bättre funktion eller ett gratis åtgärdande av problemen - om de skulle uppstå.
Se till att den värmepump du väljer är anpassad för svenskt klimat, både med avseende på funktionen och avfrostningen/avrinningen av avfrostningsvattnet.
Välj en värmepump med R410A som köldmedium, de har högre verkningsgrad och ger en större årlig besparing, speciellt på kallare breddgrader.
Köp en "inverter", d.v.s. en varvtalsstyrd värmepump, den ger bättre verkningsgrad och som regel en lägre genomsnittlig ljudnivå.
Tag gärna in referenser med avseende på installatören, det är trots allt installationen som skall säkerställa maximal besparing och minimalt bekymmer med buller/drag och värmespridning.
Köp inte för liten värmepump, tänk på att en 6 kW värmepump bara ger ca 2-3 kW värme vid -15ºC.
Välj med omsorg, läs testerna som jag länkat till ovan, och läs på mer i värmepumpsforums luft/luft-värmepumpsavdelning som du hittar här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=26.0
Tag gärna in fler än en offert, kolla nätet, stora installationsföretag som ELON, (IKEA!), Ahlsell, YORK m.fl har ofta kampanjer på vissa modeller.
Scanna även av tillverkarnas svenska hemsidor för att se om de har riktade kampanjer.
Om du köper installationen, kom ihåg att det finns stor risk för att garantierna inte gäller på värmepumpen om den som installerar inte är ackrediterad. Att sälja en installation inkl. drifttagning av ej ackrediterad aktör är dessutom olagligt, alla yrkesmässiga installationer måste ske av ett ackrediterat företag.
I vissa kommuner krävs tillstånd för att få installera luft/luft-värmepump, detta p.g.a. bullret utomhus, kolla med din kommun vad som gäller där just du bor.

Hur mycket kan man spara?

Jag brukar säga att en besparing (i ett eluppvärmt hus) normalt ligger på ca 20-25% av den tidigare totala energiförbrukningen. Större besparingar än så kan dock göras om man har rätt förutsättningar enligt de beskrivningar jag gjort ovan, räkna dock inte med mer än 50% på den tidigare totala energiförbrukningen. Ju större hus man har, desto lägre blir den totala procentuella besparingen, störst besparing (i procent) får man i hus med liten yta, öppen planlösning, byggt i ett plan. Om du avser köra din värmepump som kylmaskin på sommaren, räkna med avsevärt mindre procentuell besparing. I reda siffror påstår jag att en normal förväntad besparing i en "normalvilla" ligger i intervallet 4000 - 7000 kWh/år.

Vad kostar det?

En normal installation kostar idag ca 15000 - 25000 kr, om du väljer fler innedelar så tillkommer naturligtvis ytterligare ett antal tusenlappar.

Men att installera själv då?

Visst kan man göra det! Det finns dock ett antal tänkvärda saker att reflektera över innan man går åstad och beställer sin värmepump.

Vem skall göra köldmedieinstallationen? Om du gör det själv faller i princip alla garantier, jag kan i alla fall inte ge några exempel på där garantin gäller i fallet där installationen sker på egen hand (och där ingrepp i köldmediekretsen krävs). De garantier som finns om man installerar själv brukar innefatta att maskinen måste demonteras och skickas på verkstad, ett ingrepp som innebär att du måste köra tillbaka köldmediet till ytterdelen, och lossa rören mellan utedel och innedel. Vad det innebär är att du, när du får tillbaks maskinen måste kona om rören och vakuumsuga maskinen igen, nåt som blir rätt kostsamt om du inte kan göra det själv.
Det bästa är förstås om du kan köpa tjänsten att få din maskin installerad av ett ackrediterat företag, det brukar dock vara svårt att hitta företag som tar på sig den typen av uppdrag, om du lyckas hitta ett, tänk på att de i de allra flesta fallen (alltid?) bara lämnar garanti på installationen, inte på maskinen - skulle värmepumpen gå sönder och du vill ha den reparerad på garantin så måste den ändå skickas, om du inte köper en "vanlig" reparation av ett lokalt företag. Det finns massor av exempel på lyckade "självutförda" installationer, så visst kan det fungera bra, som jag ser det skall man dock "ha råd" att misslyckas innan man ger sig på den typen av affärer.

I övrigt skall man tänka på att kolla garantierna, kolla värmepumpens beteckning noga, så att du inte köper en värmepump som inte är i nivå med de bästa, det finns INGEN anledning att köpa en billig värmepump som ger en lägre besparing än en något dyrare.

Offertförfrågan?
Är du en av forumets besökare som söker information inför köp eller utbyte av värmepump?
Fyll gärna i vår offertförfrågan nedan för att få offerter från företag som finns i just din närhet.
Du fyller i förfrågan på ett par minuter, formuläret innehåller 2 sidor, postadressen (sidan 2) används för att kunna delge lokala företag just din förfrågan.
En förfrågan via vår tjänst genererar normalt upp till 3 offerter.

<script src="https://leazard.io/js/1/form?key=P8MdtrdgCRxagGsKVve9xQJT1PzeXsMvzuIy6164tZ5DXiVV0KhB9S1lmk78CCY&form=varmepump"></script> <div id="leazard-form"></div>


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!