Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
(Under konstruktion)

Allt om Luft/vatten-värmepumpen!

Funktion

Luft/vatten-värmepumpen hämtar sin energi ur utomhusluften, I utedelen sitter en fläkt som blåser stora mängder (normalt ca 2500 - 5000 m3/h) luft genom en s.k. förångare där köldmediat värms upp och överförs till inomhusdelen, i de flesta fall en "panna" med inbyggda elpatroner för tillskottsvärme när värmepumpens kompressor på egen hand inte kan tillföra tillräcklig effekt. Det uppvärmda köldmediat kyls sedan av i innedelens kondensor och värmen övergår till värme i husets vattenburna värmesystem. Styrningen av förångning och kondensering är en relativt komplicerad process, och inte alla tillverkare har lika effektiva värmepumpar. Speciellt inte när utetemperaturen blir låg. Vid temperaturer under ca +5ºC så frostar utedelen på, automatisk avfrostning sker då för att utedelens kapacitet inte skall bli för låg.
Verkningsgraden, COP, är låg vid temperaturer under -10 grader. Relativt stora skillnader finns dock mellan tillverkarna. För nordliga delar av landet är det viktigt att hitta en värmepump som ger både hög uteffekt och hög COP vid låga utetemperaturer. Läs gärna Energimyndighetens tester innan köp, det kan ge en bild av vilka tillverkare som lyckats bäst med optimeringen av sin styrning och avfrostning. (Tipsa mig gärna om tester)


Skillnader mellan luft/vatten-värmepumpar och mark, sjö eller berg-värmepumpar

Luft/vattenvärmepumpens funktion kan du sedan tidigare (om du läst ovanstående) men skillnaderna mellan luft/vatten och mark, sjö eller berg-värmepumparna, vilka är dom? Det finns flera, men den största skillnaden gäller vid vilken temperatur värmen hämtas, på en mark, sjö eller bergvärmepump tar man värme ur marken, sjövatten eller berggrund, och temperaturen är i normalfallet rätt stabil på mellan +10 och -1°C, dessa värmepumpar ger därför en större besparing än luft/vatten-värmepumpen när det är kallt ute.
Till nackdel för luft/vatten-värmepumpen kan man räkna upp dels behovet av avfrostning, då värme körs in i utedelen för att få isen att smälta, och dels på den sämre COP som fås när "värmetaget" håller en lägre temperatur.
Sommartid kan dock luft/vatten-värmepumpen ha en högre verkningsgrad än mark, sjö eller bergvärmepumpen då temperaturen i luften ofta är högre än i mark, sjö eller berg. Tyvärr står sommaren i de allra flesta fall av en liten del av årets totala energibehov, och därför blir som regel årsmedelverkningsgraden lägre på en luft/vatten-värmepump än på mark, sjö eller bergvärmepumpar, räkna med en årsmedelverkningsgrad som är ca 2.0 till 3.0 på en luft/vattenvärmepump och ca 3.5 till 4.8 på en mark, sjö eller bergvärmepump.


Vem passar luft/vatten-värmepumpen bäst för?

En luft/vatten-värmepump passar bäst för dig som bor där det sällan är kallare än -10 grader, och i ett hus som har vattenburet värmesystem eller där man avser konvertera till vattenburet värmesystem.
Den optimala luft/vatten-värmepumpskunden är den som har:
Vattenburet värmesystem.
Sällan kallare än -10 °C ute.
Så stor del av sin årliga förbrukning som möjligt under sommarhalvåret (t.ex. de som har utomhuspool).
Möjlighet att vid behov värma med ved, pellets eller annan extern värmekälla när värmepumpen inte på egen hand räcker till.
Ett vattenburet värmesystem som klarar att hålla huset varmt med låg framledningstemp även när det är som kallast ute.
 
En värmepump oavsett typ klarar att värma luft eller vatten till en temperatur ca 65 grader högre än den värmekälla som används som "värmetag", det innebär i princip att en luft/vatten-värmepump i ett hus som kräver 55 grader varmt vatten till radiatorerna när det är -10 °C kallt ute inte klarar att värma huset om det blir kallare än -10°C ute.
En bergvärmepump skulle i detta fall kunna värma vattnet med ytterligare ca 10 grader då berget sällan blir kallare än 0 grader.
Man får alltså ofta lite mer eltillskott när man värme huset med luft/vattenvärmepump, och detta i sin tur (tillsammans med avfrostningsbehovet) gör att årsmedel-COP blir lägre.

Låt dig inte luras av de glättiga annonserna

Uteffekten som anges för luft/vatten-värmepumparna är uppmätta vid +7 grader ute, när de i princip är som effektivast och ger den högsta uteffekten, på vintern när det är riktigt kallt ger de bara ca 50% av den uteffekt som anges i reklamen.

Luft/vatten-värmepumpens fördelar jämför med mark, sjö och bergvärme:

Billigare
Relativt enkel (billig) att installera.
Ofta något kortare återbetalningstid beroende på en lägre investeringskostnad.
Hög verkningsgrad sommartid, bra t.ex. för de som värmer en pool, eller driver en camping där en stor del av förbrukningen sker sommartid.

Luft/vatten-värmepumpens nackdelar:
   
Buller, fläkten i utedelen hörs, speciellt när de går på höga varvtal, vilket är viktigt ur effektivitetssynpunkt.
Klarar inte att producera särskilt varmt vatten när det är riktigt kallt ute, under -10°C.
Utedelen behöver rengöras.
Dålig verkningsgrad vid utetemperaturer under -10ºC, vid -15ºC ger de flesta värmepumparna bara ca 1.5-2.0 i COP och många stänger av sig helt vid -15 till -20°C.
Energitillskott i form av el, ved eller liknande "måste" i de allra flesta fall finnas, för när det är som kallast ger kompressorn som minst uteffekt!  

Att tänka på innan köp

Det finns sannerligen en hel del att välja på! Jag tycker att man skall köpa ett beprövat fabrikat, eller ett fabrikat som man har fått goda referenser på.
Köp helst värmepumpen inklusive installation, det ger dig bästa garantierna, och borgar för en bättre funktion eller ett gratis åtgärdande av problemen - om de skulle uppstå.
Se till att den värmepump du väljer är anpassad för svenskt klimat, både med avseende på funktionen och avfrostningen/avrinningen av avfrostningsvattnet.
Tag gärna in referenser med avseende på installatören, det är trots allt installationen som skall säkerställa maximal besparing och minimalt bekymmer.
Köp inte för liten värmepump, tänk på att en "10 kW" värmepump bara ger ca 5 kW värme vid -15ºC.
Välj med omsorg, läs testerna som jag tipsar om ovan, och läs på mer i värmepumpsforums luft/vatten-värmepumpsavdelning som du hittar här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=34.0
Tag gärna in fler än en offert, kolla nätet eller använd Värmepumpsforums kostnadsfria oberoende offerttjänst som du hittar på www.energioffert.se
Scanna även av tillverkarnas svenska hemsidor för att se om de har riktade kampanjer.
I vissa kommuner krävs tillstånd för att få installera luft/vatten-värmepump, detta p.g.a. bullret utomhus, kolla med din kommun vad som gäller där just du bor.
Stäm även av med dina grannar innan du köper, hur ställer de sig till din tänkta placering av utedelen?

Hur mycket kan man spara?

Jag brukar säga att en besparing normalt ligger på ca 40-50 % av den tidigare totala energiförbrukningen. Större besparingar än så kan dock göras om man har rätt förutsättningar enligt de beskrivningar jag gjort ovan, räkna dock inte med mer än 55 % på den tidigare totala energiförbrukningen. Störst besparing (i procent) får man i hus där andelen hushållsel är låg, och där man har en större andel av förbrukningen än vanlig under sommarhalvåret.
I reda siffror påstår jag att en normal förväntad besparing i en "normalvilla" med ca 30 000 kWh förbrukning/år (varav ca 7000 kWh i hushållsel) innan installation ligger i intervallet 13 000 till 15 000 kWh/år.

Vad kostar det?

En normal installation kostar idag ca 70 000 till 120 000 kr, större värmepumpar med modern teknik (inverterstyrd kompressor) kostar mer än mindre värmepumpar med äldre teknik (on/off-kompressor)

Installera själv?

Visst kan man göra det! Det finns dock ett antal tänkvärda saker att reflektera över innan man går åstad och beställer sin värmepump.

De garantier som finns om man installerar själv brukar innefatta att maskinen måste vara fackmannamässigt installerad, fel som beror på fel som begåtts vid installationen kanske inte täcks av garantier, och vattenskador som beror på brister i installationen kanske inte täcks, eller innebär att din självrisk blir högre an annars.
Kolla med tillverkaren innan du installerar själv, garantierna kan skilja beroende på tillverkare/importör vid installationer som inte gjorts av företag som ingår i deras återförsäljarnät.

I övrigt skall man tänka på att kolla garantierna, kolla värmepumpens beteckning noga, så att du inte köper en värmepump som inte är i nivå med de bästa, det finns INGEN anledning att köpa en billig värmepump som ger en lägre besparing än en något dyrare.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!