Varmepumpsforum

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Sven G skrivet 24 juni 2014, 15:01:34

Titel: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Sven G skrivet 24 juni 2014, 15:01:34
Pumpen installerades 2006 och 2011 byttes kyldelen. Pumpen har bortsett från haveriet 2011 gått bra. Några gånger under de senaste åren har jag fyllt någon liter vatten i nivåkärlet då nivån varit låg. Nu sommartid går naturligtvis pumpen mest för varmvatten. Nivån i kärlet är normal när pumpen står men verkar vara tom vid drift. Ett par gånger har LP-larm getts. De senaste månaderna har jag kanske fyllt 4-5 l vatten. På golvet har synts att det har varit läckage. Kan dock inte se varifrån det kommer. Möjligen från nivåkärlet. Men då behövs väl ett högt tryck? Är det luft i systemet? I så fall hur får man bort det?
Titel: SV: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Carl N skrivet 24 juni 2014, 15:24:23
Hej!
Öppna underluckan och leta efter läckan.
Köldbäraren lämpar ofta kletiga spår efter sig och gissningsvis är det nån koppling vid köldbärarpumpen som läcker.
Blir nivåkärlet tomt så kommer det in luft i systemet, se till att läckan lagas så kan man fylla och avlufta köldbäraren (på samma sätt som när man fyller på första gången).
Titel: SV: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Roland skrivet 24 juni 2014, 16:21:30
Är hela systemet fyllt med köldbärare ska nivån inte ändra sig när pumpen startar. Att den gör det tyder på att det finns en luftficka någonstans på slangen som går mot borrhålet där luften komprimeras när pumpen startar.
Titel: SV: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Sven G skrivet 25 juni 2014, 10:05:07
Jag har kollat efter läckage bl a kring cirkulationspumparna men inte hittat något. Dock har jag inte öppnat den internt kapslade kyldelen. De blå resterna efter vätskan på golvet tyder på ett kanske kortvarigt men stort läckage. Undrar då under vilka förhållanden som vätskan kan komma från spillröret på nivåkärlet. Räcker det med att nivån stiger pga luft och turbulens eller behövs ett högt tryck?
Titel: SV: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Carl N skrivet 25 juni 2014, 11:15:53
Säkerhetsventilen på tryckkärlet tror jag är på 1,5 bar så det behövs relativt högt tryck innan den öppnar.
Sitter det nån luftningsnippel på returledningen (från VP till borra)?
Du bör fylla på med köldbärarsprit-blandning om du redan fyllt med 4-5 lite vatten.
Titel: SV: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Sven G skrivet 01 juli 2014, 09:42:02
Har återigen konstaterat jämn/samma nivå på nivåkärlet när pumpen står. När pumpen går däremot så är kärlet tomt. Dock inget LP-larm nu. Vid den låga nivån, när pumpen går, har jag nog vid något tillfälle fyllt på vatten. Inget större tryck har konstaterats då i kärlet. Jag misstänker ändå att pumpen pga luftfickorna bygger upp ett tryck och läckaget då sker via spillvattenröret. Låter det vettigt? Ock ja, det finns en luftventil på returen. Hur hanteras den?
Titel: SV: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Roland skrivet 01 juli 2014, 12:39:56
Cirkulationspumpen bygger upp ett tryck oberoende av om det finns en luftficka någonstans eller inte. Det faktum att nivån i kärlet sjunker betyder att trycket då är lägre. Luftkudden i kärlet har ju ökat i volym och det betyder lägre tryck.

Titel: SV: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Carl N skrivet 02 juli 2014, 09:12:01
Ock ja, det finns en luftventil på returen. Hur hanteras den?

Öppna när KB-pumpen står så märker du om det kommer nån luft där?

Se till att få ut all luft, fyll på nivåkärlet om det behövs mellan luftningarna.
Titel: SV: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Sven G skrivet 16 september 2014, 11:39:25
Har inte lyckats via luftskruven att lufta. Nivån i kärlet, när pumpen står, är i stort lika. Således inget läckage. Måste ta tag i detta nu innan hösten kommer på allvar. Skall försöka via exp.kärlet att koppla en slang mot ett annat kärl med köldbärarvätska i. På så sätt ökas volymen och avluftning kan ske utan att vätskan rinner ut på golvet, som har hänt flera gånger när jag fyllt på.
Vad typ av blå vätska är det? Vart köper man den?
Titel: SV: Nibe 1115-13 Problem med köldbärarvätska
Skrivet av: Carl N skrivet 16 september 2014, 13:58:49
Det kallas för köldbärarsprit, du borde hitta den på nätet.