Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Hur mycket blir tretton + 110?:
Vilken färg är en Postnord-bil:
Vad blir 33 delat med tre?:
Vad blir 900 dividerat med 3 delat med 10?:

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 januari 2004, 00:29:14 »

Patrik!
Det finns nåt som kallas Slinky, jag klippte ut en sidan 96, rapporten har 240 sidor du hittar den hos SGI (SGU) sök på varia 511........ om du nu orkar villsäga..... men den ska inte behöva lika mycket yta, jag vet inte ens om den finns i Sverige......

6*,Varia 511 2001-12-12 1-9905-0340
96 (236)
¡ ,167$//$7,2163,5$/)250$'0$5.9b50(9b;/$5(±6/,1.<
¡ %DNJUXQG
I Kanada utvecklades en spiralformad markvärmeväxlare i slutet av 1980-talet och början av
1990-talet av professor Otto J Svec, verksam vid N NR RC CC C i Ontario. Det vetenskapliga namnet
för den spiralformade markvärmeväxlaren är ”curtate cycloide”, men i dagligt tal kallas den
för ”Slinky” vilket även görs i denna nulägesbeskrivning. I USA och Kanada är Slinky fullt
accepterad och etablerad pa marknaden. Det finns inga uppgifter pa att Slinky har tillämpats i
Sverige men goda indikationer i Nordamerika gör att metoden bedöms ha potential även i
Sverige.
Information om Slinky utanför Svecs arbete har inhämtats fran Internet och da främst webb-platsen
för Geo Thermal Information Office (www.alliantgeo.com) fran vilka vi även har fatt
tillstand att använda bilder samt fran IGSHPA (www.igshpa.okstate.edu).
Ett antal prototyper togs fram innan den spiralformade markvärmeväxlaren valdes ut för att
testas pa experimenthus motsvarande enfamiljsvillor. Fördelarna med att använda markvär-meväxlare
formade som en spiral (bade vertikal och horisontell installation) är flera, enligt
Svec (1993):
· Nära kontaktyta mot borrhalets/dikets väggar.
· Den värmeväxlande ytan utgörs av borrhalets eller dikets gräns (slang och fyllningsmate-rial
inräknat) mot omgivande mark, dvs. en större mängd jord kan aktiveras.
· Den totala kontaktytan mot omgivande jord kan lätt justeras genom att ändra spiralens
densitet, dvs. trycka ihop eller sträcka ut spiralen.
· Längden pa slangen i spiralen är manga ganger större jämfört med den raka slangen för
retur, vilket medför att termisk inverkan mellan in- och utgaende slang blir negligerbart
liten.
· Vid vertikal installation i vida borrhal blir sa gott som hela utrymmet rent vilket leder till
lätt och bra aterfyllnad.
· Spiraler är flexibla och kan därför tala mattliga deformationer.
En nackdel visade sig vara ansamling av luftbubblor pa toppen av slingorna vid horisontell
installation. Detta undveks genom att försiktigt avlufta systemet och att använda en nagot
överdimensionerad pump da systemet fylldes.
I försöken testades installation av Slinky dels i borrhal i jord och dels i diken (figur 6.1 och
figur 6.2).
Skrivet av: admin
« skrivet: 28 januari 2004, 05:29:54 »

Vad du letar efter är förmodligen en värmepump som arbetar med direktförångning.
En sådan har ingen värmeväxlare som växlar "värmen" från marken till köldmediat som cirkulerar i Kompressorn, utan köldmediat cirkulerar direkt ut i slingan.

Eftersom slingan som grävs ned består av koppar så får man en betydligt högre värmeöverföring än med gängse plastslangar, Man får även betydligt större effektuttag/m2 tomtmark (nackdel), vilket i sin tur leder till lägre inkommande temperatur i slutet av säsongen. och sämre COP.

När man tittar på verkningsgrader på dessa pumpar så ligger de som regel en bra bit sämre till än de flesta konventionella ytjordvärmepumparna.
De som har lerig mark där slingorna grävs ned klagar också ofta på tjälproblem långt in på sommarn.  

Driften av en sådan anläggning bör ju ändå vara klart billigare än direktverkande el, så jag vill inte alls avråda dig att köpa en sådan, utan bara förbereda dig på att de oftast ger lite mindre gratisenergi än en "riktig" ytjordvärmepump. De har tydligen tidigare haft lite problem med kvaliten, men det kan ju vara löst nu, den har ju funnits på marknaden ganska länge!

Om det vore en optimal lösning borde fler ha satsat på den, eller ???

http://home7.swipnet.se/~w-73339/pumpvill.htm
http://www.folksam.se/resurser/pdf/varmepumpar.pdf
http://www.radron.se/templates/news____3369.asp
http://www.thoren.nu/Forsta.htm
Skrivet av: patrik
« skrivet: 28 januari 2004, 03:19:17 »

Hej!
Jag har för liten tomt för att kunna lägga ner jordvärme enl.IVT.
Nån har nämnt för mig att det lär finnas ett nyare system, där man ej behöver gräva ner alls lika många meter slang!
Känner någon vänlig själ till detta?
Tacksam för svar
Mvh
Patrik

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?